GE UT EN BOK PÅ EGET FÖRLAG


FRÅN MANUSKRIPT TILL FÄRDIG BOK

Drömmer du om att publicera en bok? Har du ett färdigt manuskript i skrivbordslådan? Det är inte så svårt som du kanske tror. Ta gärna kontakt och vi kan ordna en träff hos Leo Books i Ekenäs eller hemma hos dig då vi bestämmer hur vi går vidare i processen. Vi kan också sköta allting på distans.

  1. Vi börjar med ett prisförslag där vi beaktar hur påkostad design och layout du vill ha, hur många bilder och illustrationer som ska ingå samt upplagans storlek och om boken ska vara digitalt tryckt eller inbunden. Enklast och billigast blir det om du skickar manus och illustrationer i digitalt format, men vi klarar även av att renskriva ett hand- eller maskinskrivet manus.
  2. Om du vill kan vi korrekturläsa ditt manus och föreslå rättelser – små eller stora. Vi kan även ge ett allmänt utlåtande över innehållet, men vi vill inte kalla oss för lektörer. Kom ihåg att det är du som är ditt eget förlag eller utgivare och har det slutliga ansvaret för innehållet.
  3. Du kan leverera bilder och illustrationer i nästan vilket format som helst; antingen digitalt eller i pappersformat som vi kan skanna in – även negativ och diabilder. Illa medfarna bilder kan vi också renovera digitalt.
  4. Om du planerar att sälja din bok i t.ex. en bokhandel behöver du ett ISBN-nummer (International Standard Book Number) som är en identifieringskod som används i bokhandlar och bibliotek. Vi hjälper gärna till att ansöka om koden som man får avgiftsfritt från Nationalbiblioteket i Helsingfors.
  5. När manuset är redo för publicering tar vi över och gör en provlayout av boken som du får godkänna innan vi gör den själva ombrytningen. Vi gör även ett utkast till pärmen. Efter ombrytningen levererar vi ett pdf-korrektur som du får läsa igenom och kommentera. Efter att du godkänt korrekturet går boken vidare till tryck.
  6. Ifall du vill göra layouten själv går det också bra – men ta gärna kontakt i begynnelseskedet så kan vi komma med några goda råd som underlättar.
  7. Via vår mångåriga samarbetspartner Oy Nord Print Ab i Helsingfors kan vi sköta om tryckningen av din bok. Vi kan också hjälpa med att distribuera boken eller lagra den.
  8. På begäran får du en pdf-fil av din färdiga bok som du kan publicera digitalt eller spara på din dator.


TIDTABELL

Med en bok ska man aldrig ha bråttom, men ifall du vill få den snabbt tryckt går det också bra. Själva tryckningen tar runt 2–6 veckor beroende på sidantal, upplaga och bokens inbindningssätt. Layout och ombrytning kan vi klara av på t.o.m. några dagar.


TRYCKNING

Digital tryckning

Under 1990-talet blev det vanligt med digitaltryckning av böcker. Då kallades metoden Print-on-Demand och det begreppet stöter man ännu på. Det innebär att förlaget eller författaren inte behöver hålla ett lager av böcker i.o.m. att en bok trycks först efter att en beställning har kommit. I fråga om mindre upplagor är det inte lönt att trycka några exemplar i gången, utan man uppnår ett lägre totalpris om hela upplagan trycks på en gång. Däremot är det lätt att trycka en upplaga till om den första tar slut. I samband med det går det lätt att rätta eller tillägga någonting i texten. 

En digital tryckmaskin fungerar enligt samma princip som en laserskrivare. Pappret hettas upp och färgpulver fästes på ytan. Nackdelen med digitaltryck är att tryckarkens storlek sällan kan vara större än A3. Det betyder att arken inte kan falsas (vikas) så pass många gånger att man kan göra en sydd inbindning. Därför limmas lösa färdigt renskurna sidor fast i pärmen. På 1990-talet var limmets kvalitet dålig och inte sällan kunde sidorna lossna från ryggen. Nuförtiden är kvaliteten bättre.

Digital tryckning är lönsam i fråga om små upplagor eller om boken har få sidor. Startkostnaden är avsevärt lägre än för offsettryck, men styckepriset per bok är mer eller mindre statiskt, vilket innebär att en stor upplaga inte är lönsam att trycka.


Offsettryckning

Den ungefär hundraåriga offsettekniken är en mera traditionell tryckmetod. Tryckmaskinen är avsevärt större och dyrare än en digital tryckmaskin. Det krävs också mera material och arbete innan maskinen kan börja snurra och trycka upp. Offsetmaskinen fungerar med – vanligtvis – fyra tryckplåtar; en för varje tryckfärg. Därför pratas det ibland om fyrfärgstryck. De fyra grundfärgerna är cyan, magenta, gul och svart. Den engelska benämningen för detta är CMYK (cyan, magenta, yellow och key colour för svart). Med hjälp av rasterteknik (små punkter) blandas de fyra grundfärgerna på pappret och ger illusionen av ett oändligt antal färger. 

Pappersarken är vanligtvis mycket större än de som används i en digital tryckmaskin. På ett tryckark kan rymmas 16 sidor (8 per sida), men också 32-sidiga tryckark är vanliga. Efter tryck skall de stora arken falsas (vikas), som är en förutsättning för att man skall lyckas sy inlagan. Arken falsas till bokens slutliga mått och renskärs. Därefter går arken till inbindning. Slutligen limmas inlagan och dess försättsblad fast i pärmen.

Initialkostnaderna är höga i fråga om offsettryck, men tryckfärgerna är avsevärt billigare än digitaltryckets färger. Därför sjunker priset per bok ju större upplaga som produceras. En av offsettryckets fördelar är att boken öppnas bättre och hålls öppen när man placerar den på ett bord. Oftast binds boken in med hårda pärmar, men det går även att binda in med mjuka pärmar.