Tidningar

Ett urval av tidningar och broschyrer vi producerat den senaste tiden.

Småstad – Shopping & evenemang i Ekenäs centrum, 1/2019.

Ekenäs Centrumförenings tidning som utkommer två gånger om året. 

Din besöksguide till Raseborg, 2019.

Staden Raseborgs officiella turistbroschyr som producerades på sex språk, med en sammanlagd upplaga på nästan 30 000 exemplar.

Ekenäs Energi kundtidning, 1/2019.

Kundtidningen utkommer en gång om året och distribueras till Ekenäs Energis samtliga kunder.

Raseborg Tourist & Service Guide, 2018–2019.

Turistguiden är en populär vikbar infokarta för turister och sommargäster. Den första utkom år 2006 och vi på Leo Books har producerat den sedan dess.