OM OSS

Leo Books är en bifirma till Oy Leo Marketing Ab, som parallellt driver den grafiska byrån Leo Graphics. Ägaren Mikael Rehn har designat böcker, tidsskrifter och annonser sedan tidigt 1990-tal.

Redaktörskap och korrekturläsning sköts sedan tio år tillbaka av Mikaels dotter Elsa Rehn som bor i Åbo. Elsa är utbildad filosofie kandidat i konstvetenskap från Åbo Akademi och Master of Letters inom museologi från University of Aberdeen i Skottland.

Du når oss båda på info@leographics.fi eller Mikaels telefon 040 530 1966.