BÖCKER

Ett urval av publikationer som vi har producerat


LOKALHISTORIK

Raseborgs släkt- och bygdeforskare r.f., Lefve konkurrensen! (del 1), 2017, 431 sidor

Raseborgs släkt- och bygdeforskare r.f, Från krisår till välfärd (del 2), 2018, 472 sidor 

En tvådelad historik över hantverkare, köpmän och affärer i Ekenäs centrum under drygt 100 år. Böckerna blev väl emottagna och tillsammans har de sålts i över 1500 exemplar. Bakgrundskrafterna bakom del 2, Från krisår till välfärd, fick Ekenäs Fruntimmersförenings Miljö- och kulturpris år 2019. Anita Valtonen och Bjarne Westerlund från Raseborgs släkt- och bygdeforskare r.f. är författare till de båda böckerna. Sophie Kawecki är redaktör för den första delen och Elsa Rehn för den andra. Mikael Rehn från Leo Books/Leo Graphics producerade båda böckerna.

FRÅN ÅBO I VÄSTER TILL HELSINGFORS I ÖSTER

Kevin, Torbjörn & Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet

Min oryggeliga vilja, 2019. 

Offsettryckt, inbunden i hårda pärmar, 149 sidor. Utgiven i Åbo i april 2019.

Liljeqvist, Elisabeth 

Nyanser i svart och grönt, 2019. 

Digitalt tryck. Limbunden i mjuka pärmar, 80 sidor. Utgiven i Ingå i augusti 2019.

Hugo Bergroth-sällskapet

Finlandssvenska – ett språk, en känsla, en bok, 2017.

Offsettryckt, inbunden i hårda pärmar, 119 sidor. Utgiven i Helsingfors i december 2017.

Här kan du också läsa några ord om typografi och fonter.