BÖCKER, BÖCKER OCH ÄNNU MERA BÖCKER


Bokproduktion under 2022

Leo Books har producerat, helt eller delvis tillsammans med Leo Litteratur m.fl., över 20 boktitlar det senaste året. Drygt hälften av dessa böcker är så att säga officiella och har en internationell ISBN-nummer, men många väljer även att trycka små upplagor och ge enbart till släkt och vänner (böcker som inte är officiella syns inte på denna webbsida). Den minsta upplagan vi producerat har varit fem stycken böcker. 

De senaste böckerna har utkommit bl.a. i Iniö (Keistiö), Västnyland och huvudstadsområdet.

Här nere finns några böcker vi producerat:

Hangon Motti 2

Krigshistoriska föreningen i Västnyland lät göra en utökad och reviderad version av boken Hangon Motti som utkom år 2017. Denna nya version utkom sommaren 2022.

Boken behandlar åren 1940–41 då Hangö udd, inklusive många holmar och skär, var ockuperad av Sovjetunionen.

Bokens språk är finska. Boken finns till salu åtminstone i Frontmuseet i Lappvik, Hangö. 

Utgivare: Proclio, Sture Lindholm, 2022

Gränsland – Finland mellan öst och väst

Leo Books gjorde kartor och diagram. Bokens layout utfördes av Leo Litteratur, Elsa Rehn.

Utgivare: Svenska Klubben i Ekenäs, 2022

Svenska Klubben i Ekenäs 100 år. 1922–2022

Gå in på länken och titta hur bra det blir när man fotar och bildbehandlar gamla 100-åriga protokoll.

Utgivare: Leif Dahlström & Henrik Huldin, 2022

När man talar med trollen

Här minsann ett utmanande men jättetrevligt projekt, där vi smälte in Bromarvtrollen i naturliga miljöer med hjälp av bildbehandlingsprogrammet Photoshop. 


LOKALHISTORIK

Raseborgs släkt- och bygdeforskare r.f., Lefve konkurrensen! (del 1), 2017, 431 sidor

Raseborgs släkt- och bygdeforskare r.f, Från krisår till välfärd (del 2), 2018, 472 sidor 

En tvådelad historik över hantverkare, köpmän och affärer i Ekenäs centrum under drygt 100 år. Böckerna blev väl emottagna och tillsammans har de sålts i över 1500 exemplar. Bakgrundskrafterna bakom del 2, Från krisår till välfärd, fick Ekenäs Fruntimmersförenings Miljö- och kulturpris år 2019. Anita Valtonen och Bjarne Westerlund från Raseborgs släkt- och bygdeforskare r.f. är författare till de båda böckerna. Sophie Kawecki är redaktör för den första delen och Elsa Rehn för den andra. Mikael Rehn från Leo Books/Leo Graphics producerade båda böckerna.

FRÅN ÅBO I VÄSTER TILL HELSINGFORS I ÖSTER

Utgivare: Kevin, Torbjörn & Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet, 2019

Min oryggeliga vilja

Offsettryckt, inbunden i hårda pärmar, 149 sidor. Utgiven i Åbo i april 2019.

Utgivare: Liljeqvist, Elisabeth, 2019

Nyanser i svart och grönt

Digitalt tryck. Limbunden i mjuka pärmar, 80 sidor. Utgiven i Ingå i augusti 2019.

Utgivare: Hugo Bergroth-sällskapet, 2017

Finlandssvenska – ett språk, en känsla, en bok

Offsettryckt, inbunden i hårda pärmar, 119 sidor. Utgiven i Helsingfors i december 2017. Här kan du också läsa några ord om typografi och fonter.