Boken om finlandssvenska

Hugo Bergroth-sällskapet gav ut denna antologi år 2017. Boken är rätt så textbaserad, med insprängda citat, flera rubriknivåer, fotnoter m.m. som gör att typografin måste fungera väl.

Jag kan varmt rekommendera Mikaels sakkunskap. 

Jamima Löfström/Hugo Bergroth-sällskapet

Bröd-, citat- och bildtexterna är satta med typsnittet Janson Roman, som har s.k. seriffer. En seriff kan liknas vid att ändan på en bokstav har en klack. Motsatsen till ett seriff-typsnitt (eng: serif) är sans-serif. Sans betyder utan. Ett sådant typsnitt saknar klackar, såsom rubrikerna i denna bok. Typsnittet heter Frutiger. 

Ordet typsnitt är nuförtiden synonymt med ordet font. Men så har det inte alltid varit, för en font var tidigare en del av ett typsnitt. Till exempel Garamond Italic var en font som ingick i typsnittet Garamond. I och med digitaliseringen har de båda benämningarna blivit alltmer synonyma med varandra.

Många av de typsnitt som används än idag kan vara flera hundra år gamla. De har visserligen modifierats en aning under seklernas gång, men grundprincipen är oförändrad.