Elisabeth Liljeqvists debutbok – Nyanser i svart och grönt

Med ett genomtänkt och välkomponerat upplägg blev Nyanser i svart och grönt väl emottagen i Liljeqvists hemtrakter. Även lokaltidningen Västra Nyland (fredagen den 30 augusti 2019) uppmärksammade utgivningen.

Dikterna i Nyanser i svart och grönt är illustrerade med fotografier av både Barbro Dahlberg-Berghäll och författaren. Dikterna ger bilderna ett större djup, och vice versa ger bilderna en annan infallsvinkel på dikterna – med god smak och balans.

Att ge ut en bok baserat på delvis gammalt och nytt material, kändes som ett helt realiserbart projekt men det visade sig att det var en tidskrävande process. Hela projektet tog 8 månader från start till mål. Stor hjälp hade jag av Mikael Rehn som gjorde en layout som jag är mycket nöjd med. Jag fick preliminära kostnadsförslag baserat på uppskattat sidantal, pärmar med eller utan flikar osv. Jag fick bekanta mig med olika bokformat i rent fysisk form, olika papperskvalitet, digitala förslag till bokens pärm sidor mm. Kapitlens mellanrubriker fördelade på två sidor bidrar till det luftiga helhetsintrycket och greppet känns nydanade och modernt. Samarbetet har förlöpt smidigt och jag har inte i något skede känt mig pressad att hålla en stram tidtabell.       Elisabeth Liljeqvist