Svenska Klubben i Ekenäs 100 år

De flesta av de gamla ömtåliga föreningsprotokollen var skrivna för hand i stora liggare i A3-format. De gick inte skanna, utan de fotograferades och därefter redigerades i bildbehandlingsprogrammet Photoshop.